Sattva filozófia

Mindennapjainkban, magánéletünkben és a munkánk során valamennyien a tökéletességre törekszünk, s tetteink tökéletesítése hátterében a tökéletes eredményre való vágy húzódik. A Sattva szó jelentésének elemzésével szeretném bemutatni, hogyan eredményezi a tisztaság, a szabályok betartására tett törekvés és a tudatosság, a sikeres eredmény elérését.

Habár a magyar fordításban nincs különbség, az angolban két szót is használnak a tiszta megfelelőjeként: „pure” és „clean”. (németül: sauber und rhein) Életünk minősége párhuzamos az életünk tisztaságával. Egy arisztokrata családnál valószínűleg nagyobb tisztaságot találunk, mint egy bennszülött kunyhójában. Ám a tisztaság több szinten is megnyilvánulhat. Nevezzük ezt most fizikai (clean) és tudati (pure) tisztaságnak.

Az eredetileg szanszkrit nyelven íródott kódexek, amelyek a jóga lélektanát tárják fel, részletesen elmagyarázzák ennek a tudati tisztaságnak a jelentőségét.
Három szintet különböztetnek meg:
tamas. rajas. sattva

A Monier-Willams szótár megadja ezek fordítását és értelmezését:

tamas(tamasz) = tompaság, pusztítás, sötétség stb. (jellemzői: negatív érzelmek, ésszerűtlen elvárások, a magasabb rendű éberség hiánya, figyelmét képtelen összpontosítani, düh, rombolás depresszió, halogatás, fukarság, gyűlölködés, élősködés, képmutatás, vitatkozás, bánkódás, boldogtalanság, félelem, lustaság, ostobaság, tétlenkedés, alacsony önértékelés.)

rajas(radzsasz) = kreativitás, létrehozás, szenvedély, vonzalom. (jellemzői: vágyakozás, élvezet, sóvárgás, szenvedély-szenvedés, gyarapodás, növekedés, türelmetlenség, javítgatni igyekszik a helyzetét, kirobbanó igyekezet, győzelem ittasság, vakmerőség, elégedetlenség még nyereség esetén is, mindig kész harcolni, szereti hallani ha dicsérik.)

sattva(szattva) = fenntartás, önkontroll, tudatosság, karakter, természet. A sattva szó gyöke a „sat” (szép, őszinte, maradandó, jó, valódi, igaz, tiszteletreméltó, bölcs) jellemzői: elégedettség, tolerancia, megkülönböztető képesség (tisztán lát helyes az értékítélete), kitartás, igazmondás, nagylelkűség, egyszerűség, szerénység, együttműködő készség, tisztelni tud másokat. Mivel a legmagasabb erő — amelyikből a legtöbb energia árad — az a fenntartás energiája, a hosszú távú siker ebben gyökerezik.

A siker a hosszútávon fenntartható, kiegyensúlyozott erőfeszítés és együttműködés eredménye. Ahhoz azonban, hogy ezt el tudjuk érni, szükség van egyfajta szabályrendszer követésére. Ez esetben a különböző felelős helyzetben álló csoportok és kinevezett vezetőik, azok akik meghatározzák a szabályrendszer jellemzőit és vonatkozó részleteit. Céljuk a megfelelő minőség biztosítása az alábbi területeken:

  • a vállalkozó biztosítson megfelelő minőséget a fogyasztók számára,
  • megfelelő minőségű, biztonságos munkakörnyezetet a dolgozói számára,
  • és a megfelelő minőségben történő termelés bizonyíthatóságát a szakhatóságok számára.

Ahogy a fentiekből láthatjuk, ezen szabályrendszerek összessége egyfajta tudatosságot igyekszik elősegíteni, aminek szerves része az önkontroll, fenntarthatóság, higiénia és tisztaság, és aminek segítségével a hosszú távú munkavégzés és együttműködés megvalósulhat, aminek egyenes következménye a sikeres vállalkozás elérése.

Sattva filozófiánk tehát az, hogy szakértelmünkkel, tanácsainkkal, oktatásainkkal és minőségbiztosításunkkal az ügyfeleinket segítsük ennek a tudatosságnak a fejlesztésében és a hosszú távú sikerük elérésében.

team talk